Скинути завантажувач

Інформаційне повідомлення про продаж на електронному аукціоні об’єкта малої приватизації Хустської районної ради

  • КОД, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в електронній торговій системі: UA-AR-P-2019-05-14-000001-1

 

 

1. Інформація про об’єкт приватизації:

 

Місцезнаходження об’єкта: 90400, Закарпатська область, м.Хуст, вул.Небесної Сотні (Гвардійська), 122 

 

Найменування об’єкта: нежитлова будівля колишньої котельні загальною площею 425,00 кв.м.

 

Опис об’єкта:  нежитлова будівля колишньої котельні складається з вбудованих приміщень площею 425,00 кв.м., об'єкт в незадовільному стані, внутрішні мережі - відсутні,

Балансоутримувач: Хустська районна рада, Закарпатської області.

Адреса балансоутримувача: 90400, Закарпатська область, м.Хуст, вул.Карпатської Січі, 21

Телефон балансоутримувача: (03142) 5-16-98

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 25436388

Електронна адреса: kust.openrada@gmail.com

Дані про об’єкт:

Фотографічне зображення та технічна документація об’єкта додається.

 

2. Інформація про електронний аукціон:

 

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.

 

Дата та час проведення аукціону: _________ 2019 року, година, о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 09-00 до 18-00 години дня.

 

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19-30 до 20-30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

 

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16-15 до 16-45 години дня проведення електронного аукціону.

 

 

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

 

Розмір реєстраційного внеску: 744,60 грн.

 

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 140 580,00 (сто сорок тисяч п’ятсот вісімдесят гривень, 00 коп.) грн.

Розмір гарантійного внеску:  14 058,00  грн. без ПДВ.

 

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зниженням на 50% від стартової ціни: 70 290,00 (сімдесят тисяч двісті дев’яносто гривень, 00 коп.) грн.

Розмір гарантійного внеску: 7 029,00 грн. без ПДВ.

 

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 70 290,00 (сімдесят тисяч двісті дев’яносто гривень, 00 коп.) грн.

Розмір гарантійного внеску: 7 029,00 грн. без ПДВ.

 

 

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

21 календарний день від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

 

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 405,80 (одна тисяча чотиристо п’ять гривень, 80 коп.) грн. (1% від стартової ціни аукціону).

 

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 702,9грн. (1% від стартової ціни аукціону)

 

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить 10 кроків.

 

Умови продажу об’єкта приватизації:

         1. Переможець аукціону відшкодовує витрати, пов’язані з виготовленням Звіту про оцінку та сплачує витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу;

         2. При укладенні договору купівлі-продажу, переможець аукціону додатково сплачує ПДВ у розмірі 20% від вартості придбаного лота.

         3. Протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу сплатити ціну об’єкта ;

        4. У триденний термін після сплати в повному обсязі ціни продажу об’єкта, прийняти його за актом прийому - передачі;

        5. Не перешкоджати продавцю у здійсненні контролю за виконанням умов, надавати необхідні матеріали, відомості, документи про виконання умов до підписання акта підсумкової перевірки.

        

4. Час та місце ознайомлення з об’єктом: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником  Хустської районної ради годину огляду об’єкта за телефоном: (03142) 5-16-98, 0674917364  з 10.00 до 17.00 у робочі дні.

Адреса балансоутримувача: 90400, м.Хуст, вул.Карпатської Січі, б.21

Електронна адреса: kust.openrada@gmail.com

 

5. Організатор аукціону: : Хустська районна рада, Закарпатської області.

Адреса балансоутримувача: 90400, Закарпатська область, м.Хуст, вул.Карпатської Січі, 21

Телефон балансоутримувача: (03142) 5-16-98

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 25436388

Електронна адреса: suzannazhupan@ukr.net

Контактна особа: Жупан Сюзанна Золтанівна, тел.067-491-73-64.

 

6. Засоби платежу:

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Покупці - нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

Переможець електронного аукціону:

- підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою:

укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

 

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на п/р 37184046039560, отримувач: Хустська районна рада (90400, Закарпатська область,  м.Хуст, вул.Карпатської Січі, 21), ЄДРПОУ 25436388, МФО 820172 ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до статті 29 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок п/р 37184046039560 в УДКСУ у Хустському районі код ЄДРПОУ 25436388, МФО 820172, суми сплачені учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.

 

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок п/р 37184046039560 УДКСУ у Хустському районі код ЄДРПОУ 25436388 МФО 820172, суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

 

7. Перелік документів:

Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи:

  1. для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України;
  2. для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу;
  3. для потенційних покупців - юридичних осіб:
  • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;
  • документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;
  • інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;
  • остання річна або квартальна фінансова звітність;
  1. документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

(Посилання  на      перелік       авторизованих    майданчиків:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

  1. письмова згода довільної форми потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

 

Технічні реквізити інформаційного повідомлення:

Розпорядження голови Хустської районної ради № 118-О від 05.06.2019р. «Про затвердження стартової ціни та умов продажу на аукціоні об’єкта малої приватизації - нежитлової будівлі колишньої котельні за адресою: м. Хуст, вул. Небесної Сотні (Гвардійська), 122».

 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/.

 

 

Поширити:
Додаткові поля відсутні